HEALTH - hegefeco

Tartalomhoz ugrás

HEALTH

KECSKE
SÚRLÓKÓR / SCRAPIA / SCRAPIE

2017. július 5-én az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) tudományos szakvéleményt (2) fogadott el a kecskékben előforduló TSE-vel szembeni genetikai rezisztenciáról. Az EFSA véleménye szerint a kísérleti és a terepadatok kellően megalapozottak ahhoz, hogy megállapítható legyen, hogy a K222, a D146 és az S146 allél genetikai rezisztenciát vált ki a klasszikus súrlókór uniós kecskeállományon belül természetes módon előforduló kórokozóinak törzseivel szemben. Véleményében az EFSA azt a következtetést vonja le, hogy a klasszikus súrlókór
kecskeállományokban való kitörésének kezelését a genetikailag rezisztens állatok kiválasztására lehetne alapozni, mint ahogyan azt a 999/2001/EK rendelet jelenleg a juhfélék esetében előirányozza.

A tagállamok számára ezért lehetővé kell tenni, hogy saját tenyésztési stratégiát dolgozzanak ki azon allélok gyakorisága alapján, amelyek biztosítják  ecskeállományuk genetikai rezisztenciáját a klasszikus súrlókórral szemben.


La 5 iulie 2017, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a adoptat un aviz științific (2) privind rezistența genetică la EST a caprinelor. În onformitate cu avizul EFSA, datele experimentale și de pe teren sunt suficient de solide pentru a concluziona că alelele K222, D146 și S146 conferă rezistență genetică împotriva tulpinilor de scrapie clasică care sunt cunoscute ca fiind prezente în mod natural în rândul populației de caprine din UE. Avizul EFSA concluzionează că gestionarea focarelor de scrapie clasică care afectează efectivele de caprine s-ar putea baza pe selecția animalelor rezistente din punct de vedere genetic, într-un mod similar cu cel prevăzut în prezent în Regulamentul (CE) nr. 999/2001 pentru ovine

Prin urmare, este necesar ca statele membre să fie în măsură să își conceapă propria lor strategie de reproducere pe baza frecvenței prezenței alelelor care conferă rezistență genetică la scrapia clasică în cadrul populației lor de caprine.


On 5 July 2017, the European Food Safety Authority (EFSA) adopted a scientific opinion (2) on the genetic resistance to TSE in goats. According to the EFSA opinion, field and experimental data are robust enough to conclude that the K222, D146 and S146 alleles confer genetic resistance against classical scrapie strains known to occur naturally in the EU goat population. The EFSA opinion concludes that outbreak management for classical scrapie in goat herds could be based on the selection of genetically resistant animals, in a similar way as currently laid down in Regulation (EC) No 999/2001 for ovine animals.

The Member States should therefore be able to design their breeding strategy based on the frequency of presence of alleles conferring genetic resistance against classical scrapie in their goat population.
Vissza a tartalomhoz